Even voorstellen

Even voorstellen

Pauline Kooijman – logopedist

In 1987 ben ik afgestudeerd aan de Opleiding Logopedie-Akoepedie in Amsterdam. Na mijn studie werkte ik als logopedist lange tijd in het basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs. Hiernaast was ik enige jaren werkzaam op een dagcentrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. In 2007 vestigde ik me als logopedist in een groepspraktijk voor logopedie. Enkele jaren later startte ik mijn eigen logopediepraktijk, eerst in Rijsenhout en daarna ook in Hoofddorp.

In de loop van de jaren ben ik extra geschoold in logopedie bij jonge kinderen met eet-en drinkproblemen, bij ‘late praters’ en kinderen met ernstige spraak-en taalproblemen, Denkstimulerende Gespreks Methodiek, stemproblemen bij kinderen, auditieve verwerkingsproblemen, voorschotbehandeling , dyslexie, nadelige mondgewoonten (OMFT) en sensorische informatieverwerking.