Directe toegankelijkheid logopedie

Directe toegankelijkheid

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

U kunt  zonder een verwijsbrief van de huisarts / specialist naar logopedie. Logopedie is dan direct toegankelijk. In dit geval neemt de logopedist bij deze eerste afspraak een korte vragenlijst met u door. Dit is de DTL-screening. De vragen hebben betrekking op de klacht, pijn in de mond, keel of oren, functieverlies en het slikken.

De logopedist stelt met deze screening vast of de klacht van logopedische aard is en of er klachten
zijn waarvoor eerst de huisarts geraadpleegd moet worden. De huisarts ontvangt een kort verslag
van de screening.

De DTL-screening wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Uw zorgverzekeraar of de logopedist
kan u hierover informeren.

Bij spraak-taalproblemen bij kinderen, slikklachten, stemklachten of vermoedens van gehoorproblemen
is altijd een verwijsbrief van de arts nodig.