Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan kunt u dit met de logopedist bespreken.
Wanneer uw klacht na dit gesprek niet is opgelost, kunt u  gebruik maken van een klachtenprocedure,
De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij Logopedie Lenqua is aangesloten, biedt u een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Hiervoor gaat u naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wilt u meer informatie voor patiënten over de klachten- en geschillenregeling Paramedici,
klik hier en lees meer over de klachten-en geschillenregeling Paramedici.