Eet- en drinkproblemen

Eet- en drinkproblemen

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

De logopedist let op de motoriek en lichaamshouding tijdens het (geven van) eten en drinken. Ook worden de mondbewegingen bij het zuigen, kauwen en slikken geobserveerd.
De behandeling vindt mogelijk plaats in samenwerking met andere zorgverleners, bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut of diëtist.
De logopedist adviseert ouders/verzorgers over de houding waarin en de wijze waarop het eten en drinken het beste gegeven kan worden. Samen met de ouders wordt gezocht naar geschikte hulpmiddelen die het eten en drinken vergemakkelijken. Bijvoorbeeld een aangepaste kinderstoel, lepel of beker. Bij iets oudere kinderen kunnen ook oefeningen gegeven worden die bijvoorbeeld het kauwen bevorderen.