Lees- en spellingproblemen

Lees- en spellingproblemen

Behandeling lees-en spellingproblemen / dyslexie

Bij behandeling van lees-en spellingproblemen biedt Logopedie Lenqua behandeling op maat.

Er wordt samengewerkt met het kind, de ouders en de school.

Behandeling zonder diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De kosten van de behandeling staan vermeld op de tarievenlijst.

Voor behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kunt u ook terecht bij Logopedie Lenqua. Hiervoor heeft de praktijk een contract met het Dyslexie Collectief in Haarlem. Het kind krijgt behandeling op maat en de behandeling verloopt volgens een protocol.  De behandelingen vinden in de logopediepraktijk plaats. De behandeling wordt gegeven onder supervisie van een GZ-psycholoog of een bevoegd orthopedagoog. De behandelingen worden geregistreerd in een digitaal dossier wat school en ouders kunnen inzien.

Minimaal twee keer bezoekt de logopedist de school voor overleg. Dit is aan het begin en aan het eind van de behandeling.

Meer informatie kunt u vinden op www.dyslexiecollectief.nl

Kijk op het volgende filmpje om een indruk te krijgen van een behandeling