Tarieven

Tarieven

Tarieven 2017

Omschrijving Prijs
Anamnese, onderzoek, behandeling logopedie, conform tarief zorgverzekering
Overleg met de verwijzer valt binnen de logopedische behandeling
Onderstaande zaken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar maar worden wel in rekening gebracht. De werkzaamheden en de kosten worden vooraf met u besproken.
Behandeling lezen/ spellen/dyslexie (zonder diagnose E.E.D.)

40,93

Behandeling logopedie voor het afleren van een accent

40,93

Behandeling les voor Nederlands als tweede taal (NT2)

40,93

Verslaggeving aan derden, per 30 minuten, op basis van offerte

40,93

Telefonisch overleg met derden, per 10 minuten, op basis van offerte

6,82

Verzuimtarief

22,50

Workshop ‘Praten doe je met zijn tweeën’

175,00

Reiskosten bij workshop / per km

0,19

 

Betalingsvoorwaarden NVLF
Logopedie Lenqua hanteert de richtlijn betalingsvoorwaarden van de NVLF.