Vergoedingen

Vergoedingen

Vergoedingen

Logopedie Lenqua heeft voor 2017 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Voor kinderen geldt dat logopedie in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen. Voor volwassenen geldt een eigen risico voor de zorg. In 2017 bedraagt deze € 385,- per jaar.

De zorgverzekeraars vergoeden behandelingen op het gebied van eet- en drinkproblemen en klachten betreft spraak, taal, mondgewoonten, slikken, adem en stem en gehoor.

Logopedie voor het afleren van een accent of voor ‘les’ in de Nederlandse taal wordt niet vergoed,
U dient de kosten hiervoor zelf te betalen.

Behandelingen voor lees-en spellingproblemen / dyslexie worden niet vergoed door de zorgverzekering,
U dient de kosten hiervoor zelf te voldoen.

Wanneer bij uw kind de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (E.E.D.) gesteld is, kan behandeling van dyslexie vergoed worden door de Gemeente Haarlemmermeer vanuit de vergoedingsregeling.

Logopedie Lenqua heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met het Dyslexie Collectief in Haarlem.

Meer informatie kunt u vinden op www.dyslexiecollectief.nl