Verwijzing

Verwijzing

Verwijzing van de huisarts of specialist

U kunt met een verwijsbrief van de huisarts / specialist naar logopedie. Op de verwijsbrief dient een
datum van afgifte te staan, de reden voor logopedie en een handtekening van de arts.

Bij sommige zorgverzekeraars is de verwijsbrief van de huisarts alleen geldig wanneer binnen
2 of 3 maanden na afgifte wordt gestart met logopedie.