Waarneming

Waarneming

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie of studieverlof.
Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.