Wachttijd

Wachttijd

Wachttijd

U kunt terecht bij Logopedie Lenqua op woensdag, donderdag en vrijdag.
Voor sommige dagdelen, waarop behandeling kan plaatsvinden, is extra belangstelling.
Dit kan tot een wachttijd leiden. De logopedist kan u hierover informeren.