WGBO

WGBO

WGBO

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en de zorgverlener geregeld.

De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage van het dossier.

De logopedist heeft een medisch beroepsgeheim.

Voor overleg over de behandeling logopedie met derden, niet zijnde de verwijzer,
is uw toestemming nodig.

Wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp kan de logopedist u een folder verstrekken.